Squadron

Please note this section is still under development...

Active pilots (9)
Maior
victor Kovaljuk
Kapitan
Zinoviy Kudryavtsev
Starshiy Leitenant
Gerasim Chernov
Starshiy Leitenant
Dmitriy Solomikin
Leitenant
Stepan Kalashnikov
Mladshiy Leitenant
Egor Noskov
Mladshiy Leitenant
Petr Baranov
Mladshiy Leitenant
Vasiliy Strelkov
Mladshiy Leitenant
Mark Osipenko

Missing in action
Mladshiy Leitenant

Arkhip Lapin
11/12/1941