Squadron

Please note this section is still under development...

Active pilots (10)
Maior
Stanislav Komissarov
Starshiy Leitenant
Valentin Trud
Starshiy Leitenant
Denis Osipov
Starshiy Leitenant
Eugene Emeliyanenko
Starshiy Leitenant
Gerasim Ermakov
Leitenant
Evdokim Mikhailov
Leitenant
Gregoriy Muhin
Leitenant
Rodion Tsvetkov
Mladshiy Leitenant
Arthur Ilyin

Wounded pilots (1)
Mladshiy Leitenant

Ignatiy Ilyin
11/12/1941