User profile

Ansirial

Total planes
Destroyed
3317
Total baloons
Destroyed
233
Total vehicles
Destroyed
2241
Total facilities
Destroyed
266
Total ships
Sunk
14

Characters

Squadron Leader

Simon White

Royal Air Force
Hauptmann

Simon von Weiß

Luftwaffe
Hauptmann

Simon von Weiss

Luftstreitkräfte
1st Lieutenant

Simon White

U.S. Air Force
Lieutenant Commander

Simon White

U.S. Navy
Segen mishne

Shimon Lavan

Israeli Air Force
Leitenant

Semyon Béliy

Voyenno-Vozdushnye Sily
Major
02/04/1945

Simon White

U.S.A.A.F.
Maior

Semyon Béliy

Voyenno-Vozdushnye Sily SSSR
Sottotenente

Simone Bianchi

Regia Aeronautica
Hauptmann

Simon Weiß

Luftwaffe
Pilot

Ansirial

Squadron Leader

Simon White

Royal Air Force
Major

Simon White

Royal Flying Corps
Hauptmann

Simon von Weiß

Luftwaffe
Hauptmann

Simon von Weiß

Luftstreitkräfte
Lieutenant Commander

Simon White

U.S. Navy
Aluf
09/06/1982

Shimon Lavan

Israeli Air Force
Major
11/11/1918

Simon White

U.S. Air Service
Hauptmann

Simon von Weiss

Luftstreitkräfte
Polkovnik

Semyon Béliy

Voyenno-Vozdushnye Sily SSSR
Captain

Simon White

U.S.A.A.F.
Squadron Leader

Simon White

Royal Air Force
Maggiore

Simone Bianchi

Regia Aeronautica
Kapteeni

Simo Valkonen

Suomen ilmavoimat
Kaigun-Taii

Shira Shintaro

Imperial Japanese Navy
Lieutenant
26/05/1945

Simon White

Royal Navy
Oberst
28/04/1945

Simon von Weiß

Luftwaffe